Leefgroep 1

Leefgroep

dagverloop en hoeken in leefgroep 1

WELKOM in de eerste leefgroep!

Bart, Jo, Sareh en Tania (vrijwilligster) zijn de begeleiders van de eerste leefgroep. 

Het dagverloop

Om 8u40 komen we binnen in de leefgroep. We hangen onze jas aan de kapstok bij jouw tekentje en leggen je spullen in jouw hokje.

Mama’s en papa’s die tijd hebben, mogen meekomen. We nemen rustig de tijd om samen in de kring de dag op te starten. We gaan nog niet op het podium of in het huisje.

Om 8u50 speelt het muziekje en is het tijd om op te ruimen. We nemen afscheid van mama en papa en gaan in de kring op het bankje zitten.

Hoe neem ik  afscheid?

6 afscheidstips

• Hou je sterk, ontspan je, wees vriendelijk: je kind geraakt misschien in paniek van jouw tranen.

• Stel je kind gerust. Hou het afscheid kort en stel het niet uit.

• Vertel duidelijk aan je kind wie het komt ophalen.

• Vertel op voorhand dat het blijft eten op school of dat het naar de naschoolse opvang gaat.

• Geef de lievelingsknuffel mee. Het best niet de knuffel waar je kind ’s nachts mee slaapt. Als het die in de klas vergeet, slaapt het misschien niet.

• Laat je kind regelmatig naar school gaan. Zo hoeft het zich niet telkens opnieuw aan te passen aan het ritme, de afspraken en de klasgenootjes.

 

 

Het kringritueel is elke dag hetzelfde:

Uit de doos trekken we een symbooltje (zelfde symbooltje als aan de kapstokjes). Het kindje van wie we het symbooltje trekken, is voor één dag het “klussenkindje” en mag allerlei taakjes uitvoeren.

 • Het ballonnenmannetje komt langzaam naar beneden op het grasveldje. Ondertussen zingen de kinderen het ballonnenmannenliedje.

 • Het klussenkindje mag de foto’s van de kinderen uit de mand halen en controleert de aanwezigheden.

 • Het klussenkindje mag samen met de ballonnenman door het raam kijken en het weer beschrijven. Dit kindje kiest het juiste weerpictogram en mag dit bij het weerhuisje leggen.

 • Het klussenkindje duidt ook de juiste dag aan op de weerkalender.

Daarna beginnen we aan de kring. Elke dag heeft de kring een ander thema.

Maandag: toonkring

Tijdens de toonkring mogen de kinderen iets meebrengen wat ze graag willen tonen (een foto, een voorwerp, een boek, een ticket van een toneelstuk waar ze tijdens het weekend naar keken…).Wie wil, krijgt de kans om hierover iets te vertellen. Bart en Jo spelen in op datgene wat getoond en/of verteld wordt, zodat er een interactief gesprek ontstaat.

Dinsdag: boekenkring

Op dinsdag mag iedereen een boek meebrengen. Samen bekijken we de boeken. We bespreken  de voorpagina, de titel en korte inhoud. De kinderen krijgen ook de kans om over hun boek te vertellen. Hierna kiezen we elk één boek. Het boek dat we het allerleukste vinden wordt verteld.

Woensdag: muziek en poëziekring

Tijdens de muziek en poëziekring wordt er een nieuw lied of een nieuw versje aangebracht.

Donderdag: nieuwtjeskring

Tijdens de nieuwtjeskring vertellen we een nieuwtje uit de wereld, leggen we een nieuw spel uit, een nieuwe puzzel, een nieuwe afspraak,…

Vrijdag: natuurkring

Tijdens de natuurkring staan we stil bij de natuur: we bekijken een vogelnest, de blaadjes die van de bomen vallen, we doen proefjes met de wind, we kijken wat blijft drijven en wat er zinkt, we werken met alle soorten sluitingstechnieken.

Na het stilzitten in de kring is er tijd voor beweging. We dansen, spelen een actief spel (binnen of buiten), een drama activiteit…

Op donderdag is er een vast yogamoment

 

Het is de bedoeling dat de mama’s en de papa’s om ten laatste 8u50 vertrekken en dus niet blijven voor het kringgesprek. Wij weten dat veel ouders het fijn vinden om dit eens te doen, maar voor veel kinderen is het moeilijk om op een rustige manier deel te nemen aan het gesprek wanneer er mama’s of papa’s bijzitten. Ze worden verlegen of juist heel druk.

Daarna gaan we om 9u35 aan tafel zitten: tijd voor koek en melk. Het klussenkindje mag de bekers en de koek verdelen. Hierna is er een vast plasmoment. We doen onze jas aan. We lezen nog een boekje of slaan een praatje in de ruimte met de houten vloer tot alle kindjes klaar zijn.

Daarna is het werktijd tot 11u15.

Elke werktijd beginnen we met plannen. De begeleiders tonen aan de hand van concreet materiaal welke hoeken open zijn. Ieder mag kiezen voor een bepaalde hoek. Wij verwachten van de kinderen dat ze minstens 5 min in deze hoek aan de slag gaan. Tijdens de werktijd geven Bart of Jo een aanbod aan de tafel. Dit kan een beeldactiviteit, een spel, een kookactiviteit (normaal elke vrijdag),… zijn.

Rond 11u15 is het opruimtijd. Het opruimlied wordt opgezet en we ruimen de leefgroep netjes op.

We gaan samen buiten spelen. De kinderen kunnen fietsen, in de zandbak spelen, op het kleine klimrek spelen of ravotten in de tuin. We spelen buiten tot 11u35We schudden het zand van onze kleren en gaan terug naar de leefgroep voor een gezellig klassikaal moment: een boekje lezen, een dansje doen, een kringgesprekje, een spelletje, een muzikaal moment,…

Hierna volgt er terug een vast plasmoment, we doen onze jassen aan en gaan naar de keuken.

Om 12u00 eten we allemaal samen. Na het eten spelen de kinderen buiten. Als het regent mogen de kinderen in de tweede leefgroep spelen.

 

Als je kind nog slaapt over de middag kan dit op school.

Elk kind ontwikkelt zich aan zijn eigen tempo. Voor sommige kleuters is naar school gaan vermoeiend. Zij gaan in het begin alleen in de voormiddag. Als dit niet lukt , dan kan je kind slapen op matrasjes op het slaapverdiepje. Er zijn steeds twee kinderen van de vierde leefgroep die in de leefgroep toezicht doen. Ook de beurtroller springt regelmatig eens binnen.

Een kind dat nog luiers draagt, mag naar school. Laat je kind zeker al oefenen om het potje of toilet te gebruiken als het daaraan toe is. Als je dat wenst, dan helpen we je met de zindelijkheidstraining van je kind.  

 

Om 13u30  gaan we naar binnen voor een nieuwe werktijd. We starten in de kring steeds met een groepsactiviteit. Hierna is er terug tijd om te spelen in de hoeken.

Op dinsdagnamiddag werken we in ateliers samen met de tweede leefgroep.

Om 15u00 ruimen we de leefgroep terug netjes op en gaan we aan de tafel zitten. We zingen een liedje. Bart, Sareh, Tania of Jo schillen en snijden ondertussen het fruit. Het klussenkindje mag rondgaan met het fruit. We eten meestal 2 of 3 verschillende soorten fruit.

De school stopt om 15u40

 

De opvang in De Buurt gratis van 15u40 tot 16u30. In de berichtenbrief staat vermeld wie de beurtrollers tijdens de week zijn en wanneer er nog beurtrollers nodig zijn.

 • Kinderen die na school naar het IBO( Initiatief Buitenschoolse Opvang) moeten, worden door iemand van de school vóór 16u naar het IBO gebracht. De opvang duurt er tot 18u00.
 • De school sluit om 16u30. De beurtroller brengt de kinderen die niet opgehaald zijn, alsnog naar het IBO. Let op, alleen kinderen die ingeschreven zijn in het IBO kunnen daar terecht. Indien je kind naar het IBO moet, vragen we je om zijn/haar naam te noteren op het daarvoor voorziene bord aan de keuken. Zo wordt je kind op tijd naar het IBO gebracht en kan het er genieten van een vieruurtje.
 • Je kan ook gebruik maken van IBO voor schooltijd: Daar kan je terecht vanaf 7u. Het IBO brengt de kinderen dan tegen 8u15 naar De Buurt. De prijs voor de opvang in het IBO hangt af van je inkomen. Je kan daar alle informatie krijgen bij Ann Colombie (09 233 70 48). Na een contact met Ann schrijf je je kind in via https://tinkelbel.gent.be/. Snel zijn is de boodschap, je kan je kind al aanmelden zodra het ingeschreven is op school.

Weetjes over de eerste leefgroep

 • Op woensdagvoormiddag wordt er geturnd in de eerste leefgroep. Je hebt hier geen speciale kledij voor nodig.
 • 1 keer per maand op donderdagvoormiddag zwemmen we in het Strop. Als je zin hebt als ouder om mee te gaan, dan kan dit zeker. Let je erop dat je kind makkelijke kledij aanheeft (geen broekkousen). Stop een handdoek en de zwembroek of badpak in een rugzakje.
 • We gaan ook 1 keer per maand naar de senioren in het Tempelhof. Superleuk!
 • Heb je vragen?
  • Voor of na de schooldag kan je altijd even informeren bij Bart, Sareh of Jo hoe het met je kind gaat op school. Heb je ons gemist, kan je een dringende vraag altijd mailen naar jo@debuurt.be of bart@debuurt.be.
  • Via de wekelijkse berichtenbrief krijg je de meeste info.
  • 1 keer om de 5 weken komen we met alle ouders bijeen in de leefgroepvergadering. Hier leer je meer over de werking van de school en krijg je te horen wat we deden in de leefgroep en maken we een planning op voor de komende weken.
  • De eerste en de tweede leefgroep hebben een gesloten Facebookgroep (de buurt leefgroep 1 en 2) Regelmatig worden hier foto’s op gepost.
  • De Buurt heeft ook een facebookpagina.
  • Op de website www.debuurt.be vind je alle info over de school.
  • Spreek je weinig Nederlands? Vraag een vriend of familielid om te vertalen. Lukt het niet, spreek dan Jo aan.
 • Op de verjaardag van je kind vieren we feest. Er wordt ook een kroon gemaakt en er worden leuke verjaardagsliedjes gezongen. Je kleuter mag altijd trakteren met wafels, cake, een stukje fruit,... we houden de traktatie zo gezond mogelijk!
 • Naar school gaan is een grote verandering. Misschien is je kindje de eerste weken sneller moe, weent hij vaker of plast hij weer in bed. Spreek ons dan zeker aan. Vaak gaan die problemen na een overgangsfase over. Wat kan je na school nog doen?
  • • Laat je kind even tot rust komen. Met een glas water en een stukje fruit. Of door eventjes te spelen. Je kind is misschien moe en prikkelbaar. Heb daar begrip voor.
  • • Toon belangstelling voor wat je kind vertelt. Wat heeft het gedaan en wat voelt het? Kijk in de leefgroep even in ons boek, dan kan je gericht vragen stellen over wat je kind deed in de leefgroep. Panikeer niet als je kind niet veel vertelt.
  • • Geef je kind je volledige aandacht. Knuffel, lees een verhaaltje voor of speel verstoppertje. Je kind leert veel van wat jij doet. Jij bent zijn voorbeeld. Maak elke dag even tijd om samen iets te doen. 

Weetjes over De Buurt

Wat zal de school kosten?

 • Wat is gratis?

Materialen en uitstappen die nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen na te streven, zijn gratis.

 • Wat moet je betalen (enkel als je er gebruikt van maakt)?
  • opvang, maaltijden, drankjes, aanbod aan sport of activiteiten van de Brede School na de schooltijd:
  • melk € 0,25 en fruit € 0,25
  • nieuwsbrief € 0,75 per boekje
  • warme maaltijd: € 3,00 voor 1ste en 2de leefgroep, € 4,00 voor 3de en 4de leefgroep en € 6,00 voor volwassenen.
  • middagopvang: € 0,75 per gezin. Van het totaal van deze vergoeding krijg je voor kinderen jonger dan 12 jaar jaarlijks een fiscaal attest voor je belastingaangifte.
  • de prijs van de activiteiten na de schooluren wordt vermeld op de flyers en inschrijvingsstrookjes
  • als bijdrage voor zwemmen, sportactiviteiten, uitstappen, toneelvoorstellingen… wordt voor de kleuters maximum € 45,00 per jaar gevraagd.

Heb je het financieel moeilijk? Bespreek het met Jo. Samen vinden we gemakkelijker een oplossing. Heb je recht op € 93,21 schooltoelage? Spreek hierover ook Jo aan of zoek meer informatie op www.schooltoelagen.be of via het gratis telefoonnummer 1700. Je hebt sneller recht op een schooltoelage dan je denkt.

 

De verschillende hoeken in de eerste leefgroep

Onze leefgroep is ingedeeld in verschillende hoeken, elk met een ruim en gevarieerd aanbod van materialen (neem een hoek niet te letterlijk, het gaat over het aanbod van materiaal dat soms opgeborgen zit in de verschillende boxen). Hierin kunnen de kinderen dagelijks naar hartelust spelen, experimenteren en ontdekken: de poppenhoek, de bouwhoek, de autohoek, de computerhoek, de knutselhoek... 

De hoeken kunnen worden aangepast afhankelijk van het thema thema ziekenhuis --> de poppenhoek wordt omgetoverd tot een ziekenhuis door speelgoed of materialen aan te bieden die met dit thema te maken hebben.

Ze kunnen tijdens het jaar vlot aangepast of verwisseld worden, dit in functie van geobserveerde interesses en/of noden van de kleuters, ter verrijking van een thema of vanuit een bepaalde doelstelling.