Aanmeldingsperiode inschrijvingen 18-19 tot 23 februari

Leefgroep: 
Datum en tijd: 
vri, 02/02/2018 - 12:00 - 23:59
Plaats: 
via www.meldjeaan.be

Kinderen geboren voor of in 2016 kunnen aangemeld worden 

Het Lokaal Overlegplatform (LOP) van Gent legt voor alle scholen van haar grondgebied twee aanmeldingsperiodes vast. Alle informatie over het hoe, waarom en wanneer vind je op https://meldjeaan.gent.be/ en op www.lop.be.

  • Een eerste voorrangsperiode voor instappende peuters die broer/zus zijn of kinderen van personeel: inschrijven vanaf 16 tot en met 27 oktober 2017 op school zelf. Kinderen die tot deze voorrangsgroepen behoren, kunnen niet geweigerd worden.
  • Een periode waarin iedereen zich elektronisch kan aanmelden: van 2 februari 2018 (vanaf 12u) tot en met 23 februari 2018 (12u).
    Als algemene regel geldt dat 25% van de vrije plaatsen verdeeld wordt op basis van “de kortste van drie afstanden” en 75% op basis van de afstand “thuis – school”.

De “kortste van 3 afstanden” betekent de kortste van de volgende 3 afstanden:

1) werkplek 1 – school,

2) werkplek 2 – school,

3) thuis – school.

Je kan bij het aanmelden van je kind maximaal twee werkplekken opgeven.

De rangordening van de leerlingen en de toewijzing van de vrije plaatsen gebeurt per geboortejaar in het kleuteronderwijs en per leerjaar in het lager onderwijs en respecteert de vastgelegde voorrangsregels. Kinderen die broer of zus zijn of kinderen van personeel krijgen voorrang. Er is ook een verdeling volgens GOK-criteria: er is een contingent voor indicatorleerlingen en een contingent voor niet-indicatorleerlingen. Meer info hierover kan je op het secretariaat verkrijgen.

Op 2 maart 2018 krijg je ofwel een toegangsticket ofwel een bericht van weigering. Indien je een toegangsticket ontvangt, moet je op school de aanmelding komen bevestigen vanaf 5 maart tot en met 23 maart 2018. Hiervoor breng je de identiteitskaart van je kind mee. Pas dan is je kind ingeschreven.