Het leven zoals het is, de middeleeuwen

Leefgroep: 

Gegroet gy allen,

In deze donkere en gure tyden schenkt Den Derde Leefgroep u deze middeleeuwschen film!

(Het bestand is groot, het uploaden vraagt wat tijd. Maar men zegge: geduld is één schonen deugd)

See video