En hup... leefgroep twee naar leefgroep drie

Leefgroep: 

Twee keer per maand lopen de oudsten van leefgroep twee de trappen op richting leefgroep drie. Ann, Vera, Eva en Tim werkten een parcours uit waarbij taal- en rekeninhouden in spelvorm worden aangeboden. Dit zijn heel waardevolle momenten, zowel voor de kinderen die volgend jaar de brug maken naar de lagere school, maar ook voor de kinderen die reeds bezig zijn met taal en rekenen. 

mindgames op de computer
getalbeelden en richting
rangtelwoorden en rekentaal
rekenen en taal
En hup... leefgroep twee naar leefgroep drie